Εκτύπωση

syntirisi-fotovoltaikou-300Ο περιοδικός έλεγχος - τακτική συντήρηση του φ/β σταθμού διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και την πρόληψη βλαβών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση του συστήματος. Σε περίπτωση απαίτησης έκτακτης – επεμβατικής συντήρησης, λόγω διάγνωσης κάποιου έκτακτου τεχνικού προβλήματος, η ENERSYS εγγυάται την άμεση επέμβαση στην φ/β εγκατάσταση και αποκατάσταση αυτού. Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται αποκλειστικά από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο με πιστοποιημένο εξοπλισμό.

Η ENERSYS παρέχει ενημέρωση για την λειτουργία του φ/β σταθμού σας μέσω σχετικών αναφορών ως εξής:


Συνοπτικά, οι διαδικασίες προληπτικού ελέγχου και συντήρησης περιλαμβάνουν :

 

 

enesys-sintirisi-fotovoltaikou-stafmou1


Η Θερμογράφηση εξοπλισμού παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου όλου του εξοπλισμού μιας Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, εντοπίζοντας διαφορές στην θερμοκρασία που, συνήθως, υποδηλώνουν πιθανά προβλήματα. Ο συγκεκριμένος έλεγχος αφόρα :

 


ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Το σύστημα Τηλεδιαχείρισης προσφέρει παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας της εγκατάστασης. Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της απόδοσης της επένδυσης του μέσω διαδικτύου, sms, email. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουμε τυχόν προβλήματα και να επεμβαίνουμε εγκαίρως για την αποκατάσταση του συστήματος, προτού εκδηλωθούν σημαντικές βλάβες και μείωση της απόδοσης.
Εφόσον υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ, η ENERSYS, δύναται να αναλάβει για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του έργου, την συνεχή παρακολούθηση του συστήματος.