Εκτύπωση

texnikos-asfaleias-300Η δραστηριότητα του τεχνικού ασφαλείας,  αφορά την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, ως τεχνικού σύμβουλου, σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κάθε εταιρείας. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι απαραίτητος για όσους απασχολούν προσωπικό σε γραφεία, εργοτάξια, βιοτεχνίες ή βιομηχανίες.

 

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

 


Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) με βάση την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96) περί υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας είναι υποχρεωτική. Έτσι κάθε εργοδότης εκτός από την πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας θα πρέπει να μεριμνήσει να έχει και τη σύνταξη γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για την επιχείρησή του.
Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης κίνδυνου γίνετε από τον τεχνικό ασφάλειας σε συνεργασία με τον εργοδότη ή τα αρμόδια τμήματα που διαχειρίζονται την επιχείρηση.


Στόχοι της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι:

 

Με βάση τη νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2).